Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kurulu Çalışmalara Başladı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kurulu (YÖKAK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmalara başlamıştır.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kurulu (YÖKAK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmalara başladı. YÖKAK'ın Eylül ayı Kurul Toplantısı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın liderliğinde, kurul üyelerinin hem yüz yüze hem de çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuk olarak katıldı ve YÖKAK'ın uluslararası kurumsal akreditasyon ile ortak kurumsal değerlendirme çalışmalarındaki ilerlemeleri ele aldılar.

Kocabıçak, özellikle Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon sürecinin YÖKAK'ın gündeminde olduğunu belirtti. Bu konuda Avrupa Standartları ve Yönergelerine (ESG) uygun metodoloji ile gerçekleştirilecek pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu değerlendirme türlerinin Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu tarafından onaylanması için teknik süreçlerin takip edileceğini vurguladı. Bu sayede YÖKAK'ın dünya çapında üniversiteleri değerlendirme yetkinliğini artıracağını ifade etti ve "YÖKAK olarak yükseköğretimde kalite güvencesi alanında ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını artan bir hızla sürdürüyoruz." dedi.

Kocabıçak, yükseköğretimde daha etkili ve etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmek için YÖK'ten destek beklediklerini de dile getirdi ve bu yöndeki çalışmaları ve katkıları için YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Özvar ise YÖKAK'ın yükseköğretimde kalite güvencesi alanında önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların YÖK'e de katkı sağladığını belirtti. Türk yükseköğretim sistemindeki kalite güvencesi kültürünün uluslararası alana taşınmasının önemine vurgu yaptı ve KKTC dahil olmak üzere yurt dışında uluslararası akreditasyona büyük önem verdiklerini ifade etti. Ayrıca, YÖKAK ve KKTC'deki çatı kuruluş YÖDAK arasındaki ilişkilerin daha somut bir düzeyde geliştirilmesini ve YÖKAK deneyiminin uluslararası alana da yayılmasını arzu ettiklerini belirtti. Özvar, Avrupa'daki yükseköğretim sistemi ve üniversiteleriyle daha yakın iş birliği içinde olmayı hedeflediklerini de ekledi.